Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Harmonogram vývozu smetí na rok 2018Vytlačiť
 

                  Harmonogram vývozu smetí na rok 2018

 

   Dátum             Kuka              Plast          Papier

03.01.2018           x

15.01.2018           x

29.01.2018           x                     x

12.02.2018           x

26.02.2018           x                      x                   x

12.03.2018           x

26.03.2018           x                      x

09.04.2018           x

23.04.2018          x                        x                 x

07.05.2018          x

21.05.2018          x                       x

04.06.2018         x

18.06.2018         x                       x                   x

02.07.2018         x

16.07.2018        x

30.07.2018        x                         x

13.08.2018        x 

27.08.2018        x                         x                    x

10.09.2018        x

24.09.2018        x                         x

08.10.2018         x

22.10.2018        x                         x                     x

05.11.2018         x

19.11.2018         x                         x

03.12.2018         x

17.12.2018          x                         x                    x

31.12.2018         x


 
 

Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici VARUJE PRED PODVODNÍKMI A ZLODEJMIVytlačiť
 


 
 

Upozornenie KR PZ Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Zošliapavanie odpaduVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Plagát.rtf Plagát.rtf (5.5 MB)

 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

Správa o medzinárodnom stretnutí obcí v TalianskuVytlačiť
 

Final Report - Forza D'Agrò Municipality - Town Twinning "AN EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND CITIZENSHIP”

To The Attention 

Municipality of Laracha (Spain)

Municipality of Velka (Slovakia)

Municipality of Marktoberdorf (Germany)

Municipality of Ludanyhalaszi (Hungary)


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:

pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem:

nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:

sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:

plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.


 
 

OZNÁMENIEVytlačiť
 

                                                            O Z N Á M E N I E

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

Obyvatelia obce Veľká nad Ipľom môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 7,30 do 15,30 hod. na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

                                                                                            

                                                                                        Ing. Gabriel Rácz,starosta obce

 

 

 

                                                                                                     


 
 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

webygroup
ÚvodÚvodná stránka