Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Oznámenie o pripravovanej stavbeVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Situácia.pdf Situácia.pdf (1.4 MB)

 
 

Výzva-felhívásVytlačiť
 


 
 

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zápis-2017-18.doc Zápis-2017-18.doc (38 kB)

 
 

Vypaľovanie trávy v jarnom obdobíVytlačiť
 


 
 

Informácie pre obyvateľov obce Veľká nad Ipľom - Regionálna veterinárna a potravinárna správa LučenecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VPO.pdf VPO.pdf (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie Úhyny.pdf Úhyny.pdf (850.1 kB)
Súbor na stiahnutie Farmová zver.pdf Farmová zver.pdf (973.7 kB)

 
 

Upozornenie KR PZ Banská BystricaVytlačiť
 


 
 

Harmonogram odvozu zmiešaného komunálneho odpadu a triedeného zberu zložiek KO na rok 2017 v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

   Dňa :                                TRIEDENÝ ZBER 

                                      PLASTY                     PAPIER        

   30.01.2017                      x                                  -              

   27.02.2017                      x                              vrecia               

   27.03.2017                      x                                  -

   24.04.2017                      x                              vrecia               

   22.05.2017                      x                                   -

   19.06.2017                      x                               vrecia

   31.07.2017                      x                                   -

   28.08.2017                      x                                vrecia

    25.09.2017                           x                                   -       

    23.10.2017                      x                                vrecia

   20.11.2017                      x                                    -

   18.12.2017                      x                                vrecia

Spôsob triedenia zložiek komunálneho odpadu

Vytriedené zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore areál MEPOS-u Lučenec, bude technologicky upravovať podľa požiadaviek recyklačného priemyslu.

 

PLASTY, PAPIER – ŽLTÉ VRECE
SKLO – ZELENÉ VRECE

 

Papier recyklovateľný: noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci                                      papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnitá

 

Papier nerecyklovateľný:  indigo, etikety, nálepky, preložky od vajec, použité plienky,

                                        hygienické vložky

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Plasty recyklovateľné:

PE –   vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PP –   tvrdené plasty, záhradný nábytok (stoličky, stoly a pod.)
PET – fľaše od nealko nápojov (Coca-Cola, Pepsi Cola, minerálne vody, ap.) môžu obsahovať zvyšky               nápojov, musia byť v stlačenom stave

VKM –   nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
HDPE – drogistické obaly, sudy (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov)
LDPE –  mäkké fólie, vrecia
LLDP –  zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU –    plechovky od piva, coca, pepsi cola, pod.

 

Plasty nerecyklovateľné:    autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)

                                         plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky  si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

 

Sklo recyklovateľné:      obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy)

                                     obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka)

                                     obaly z kompótov (zaváraniny)

                                     ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

 

Nerecyklovateľné sklo:  lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo,

                                     televízne obrazovky, porcelán, keramika,

                                     tabuľové zrkadlá, autozrkadlá

  


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

VIII.ročník súťaže o„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016“Vytlačiť
 

Portál www.slovakregion.sk v roku 2016 vhlásila už VIII. ročník súťaže

„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2016“ a „Primátor/Starosta Slovenska 2016“ na SLOVAKREGION.SK

Vyhlásenie súťaže na webovej stránke Slovak Region

Po vyhodnotení súťaže bolo uverejnené poradie najkrajších obcí, kde sa naša obec umiestnila na veľmi peknom 28.mieste

Naša obec aj v roku 2017 sa bude snažiť umiestniť na čestnom mieste a spropagovať priateľské, ľudomilné a obývateľné životné prostedie obce Veľká nad Ipľom.

Touto cestou poďakujeme všetkým hlasujúcim, lokalpatriotom, občanom, ako aj návštevníkom našej obce, ktorý si zobrali za námahu zaregistrovať sa na portáli a odovzdali svoje hlasy a tým aj vyjadrili , že im je Veľká nad Ipľom tá najkrajšia obec na Slovensku.

 


 
 

Správa o medzinárodnom stretnutí obcí v TalianskuVytlačiť
 

Final Report - Forza D'Agrò Municipality - Town Twinning "AN EUROPEAN BRIDGE TO PROMOTE RIGHTS AND CITIZENSHIP”

To The Attention 

Municipality of Laracha (Spain)

Municipality of Velka (Slovakia)

Municipality of Marktoberdorf (Germany)

Municipality of Ludanyhalaszi (Hungary)


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na plasty patria:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,  igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:

pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.

Do modrého kontajnera na papier patria:

papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.

Nepatria sem:

nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera na sklo patria:

sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.

Nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera na kovy patria:

plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.

Nepatria sem:

kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

 

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.


 
 

OZNÁMENIEVytlačiť
 

                                                            O Z N Á M E N I E

Obec Veľká nad Ipľom oznamuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov, všetkým obyvateľom obce, že dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného zákona vyplýva, že Zbierku zákonov SR vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR v listinnej podobe a elektronickej podobe prostredníctvom Slov-Lexu. Elektronická podoba zbierky zákonov je právne záväzná rovnako ako listinná podoba. Ministerstvo spravodlivosti bezplatne zasiela písomné vyhotovenie zbierky zákonov obciam, ktoré preukázateľne nemajú pracovisko s prístupom na internet.

Z ustanovenie § 15 zákona vyplýva, že „O všetkom čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa to stalo známym každému, koho sa to týka /v prenesenom zmysle to znamená „neznalosť zákona neospravedlňuje“/.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. je každá obec povinná: „zabezpečiť aby zbierka zákonov bola v sídle obecného úradu alebo na mieste, ktoré určí obec, prístupná každému, kto o to prejaví záujem. Obec je oprávnená pre záujemcu vyhotoviť informatívny výtlačok zo zbierky zákonov a to bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť materiálne náklady spojené so zhotovením výtlačku. Úhrada je príjmom obce.“

Obyvatelia obce Veľká nad Ipľom môžu do Zbierky zákonov Slovenskej republiky vedenej v elektronickej podobe nahliadnuť v úradných hodinách obce v dobe od 7,30 do 15,30 hod. na obecnom úrade v kancelárii prvého kontaktu.

Vyhotovenie prípadného informatívneho výtlačku zo zbierky zákonov je spoplatnené sumou 0,10 Eur za jednu stranu výtlačku.

                                                                                            

                                                                                        Ing. Gabriel Rácz,starosta obce

 

 

 

                                                                                                     


 
 

dnes je: 30.4.2017

meniny má: Anastázia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka