Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Oznamy

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2014Vytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER          SKLO             KOV         

   17.02.2014         x               x                 x                   x

   28.04.2014         x               x                 x                   x

   23.06.2014         x               x                 x                   x

   18.08.2014         x               x                 x                   x

   27.10.2014         x               x                 x                   x

   22.12.2014         x               x                 x                   x   

 

     


 
 

Odporúčanie pre obyvateľovVytlačiť
 

Maximálna teplota
2. stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a) vyhýbat sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávat deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavat pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbat sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavat pitný režim,
c) nenechávat deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používat ochranné prostriedky pred priamym slnecným žiarením
(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnecné okuliare a pod.).


Minimálna teplota
2. stupeň

Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < -20ºC). Silný mráz:
a) chránit sa primerane teplým oblecením a obuvou,
b) chránit nekryté casti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonat primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30ºC). Velmi silný mráz:
a) urýchlene vyhladat teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonat primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c) chránit nekryté casti tela ochranným (mastným) krémom.


Vietor
2. stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V2, priemer > 20 m/s
alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavat sa na volných plochách,
b) nezdržiavat sa pri labilných prekážkach,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) odložit z dvorov volne položené predmety,
e) nepúštat von deti,
f) zabezpecit domáce zvieratá,
g) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedzit jazdu po otvorených
veterných plochách,
i) zabezpecit okná, skleníky, volne uložené predmety, pozbierat sušiacu sa bielizen,
j) pri jazde automobilom znížit rýchlost jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V3,
priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) ked nie je nutné, nevychádzat z domu,
b) nezdržiavat sa na volných plochách,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) nepúštat von deti,
e) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdit po otvorených
veterných plochách,
f) zabezpecit žeriavy.


Snehové jazyky a záveje
2. stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybavit vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze,
vlecné lano, lopata a pod.),
b) zabezpecit sa komunikacnými prostriedkami (mobilný telefón,vysielacka a pod.) pre prípad
núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedzit pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedzit jazdu vozidlom a inými prostriedkami.


Sneženie
2. stupe
ň

Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
a) na horách sledovat a dodržiavat pokyny horskej služby,
b) vybavit vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze,
vlecné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedzit pohyb v lese a v blízkosti elektrických
vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a) obmedzit pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.


Poľadovica
2. stupeň

Intenzívna tvorba poladovice:
a) obmedzit pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upravit povrch chodníkov tak, aby umožnoval bezpecný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poladovice:
a) obmedzit pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upravit povrch chodníkov tak, aby umožnoval bezpecný pohyb.


Búrky
2. stupeň

Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra
s rýchlostou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavat sa na volných plochách,
b) nezdržiavat sa pri labilných prekážkach,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) odložit z dvorov volne položené predmety,
e) zabezpecit domáce zvieratá,
f) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdit po otvorených
veterných plochách,
h) vo volnej krajine pri búrke preckat v automobile, alebo vyhladat nižšie polohy(pozor na ich
prípadné zatopenie),
i) nezdržiavat sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za
1h) a nárazmi vetra s rýchlostou (BV3, >35 m/s):
a) ked nemusíte, nevychádzat z domu,
b) nepúštat von deti,
c) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavat sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpecit obydlie pred vniknutím vody.


Dážd
2. stupeň

Výskyt intenzívneho dažda s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku casu:
Zanechat akékolvek cinnosti a rýchlo sa odobrat na bezpecné (kopec, vyšší svah a pod.)
alebo vopred urcené miesto.
pokial máte dostatok casu:
a) vypnút alebo uzatvorit hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestnit vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvorit a utesnit všetky okná a otvory,
d) pripravit si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripravit si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrat si nepremokavú obuv a odev,
g) odstránit látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolat chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny
a pod.),
h) informovat svojich susedov,
i) pripravit evakuáciu zvierat,
j) pripravit si evakuacnú batožinu,
k) opustit vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažda s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavat pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovat pokyny
v hromadných informacných prostriedkoch,
b) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstránit látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolat chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny
a pod.),
d) uzatvorit a utesnit všetky okná a otvory,
e) vypnút alebo uzatvorit hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.


Hmla
2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohladnostou (H2, < 300m):
Ak viditelnost nepovoluje íst rýchlejšie ako 20 km/hod. a ked nie je možné rozoznat okraj
cesty odstavte vozidlo. Na dialniciach vyhladat najbližšie odpocívadlo a pockat kým sa hmla
rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedzit jazdu vozidlom z bezpecnostných dôvodov.


 
 

Upozornenie pre chodcovVytlačiť
 

Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

Ďakujeme, že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


 
 

Opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - vykurovacie obdobie Vytlačiť
 

Vážený  obyvatelia!

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.

V poslednom období, postupom plynofikácie obcí, postupne ubúdalo požiarov spôsobených klasickými tepelnými spotrebičmi na tuhé palivo (sporáky, kachle, kotly UK) a samovznietením uhlia, no ďalším vývojom a ekonomickou situáciou rodín sa k vykurovaniu tuhým palivom opäť vraciame, kde hlavným palivom je drevo.

Vo veľkej miere sa začalo objavovať vykurovanie kozubovými telesami, ktorých používanie je znovu v móde nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.

Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia stavebným úradom. Týmto sa však dopúšťajú priestupku nielen voči stavebnému zákonu, ale aj na úseku ochrany pred požiarmi, pretože fyzické osoby sú povinné podľa § 14 ods.1 písm. i) zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť odborné preskúšanie komínov po stavebných úpravách na telese komína a pred pripojením spotrebiča na komín osobou s odbornou spôsobilosťou na preskúšavanie komínov – kominárom,  ktorý o  tomto vydá majiteľovi doklad.

Podobne aj rekonštrukcie chát, chalúp a výstavbu kozubov si ich užívatelia zvyčajne vykonávajú sami, alebo ich zveria tzv. odborníkom na všetko. Títo ľudia, ktorí vykonávajú stavebné práce všetkého druhu však často nemajú základné znalosti z výstavby komínov a kozubov. S výhľadom ušetrenia finančných prostriedkov si však neuvedomujú, že svojím počínaním nielenže môžu spôsobiť veľké materiálne škody na svojom alebo cudzom majetku, ale ohrozujú zdravie a životy seba a svojich blízkych.

Požiare vznikajú hlavne nedodržaním bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies a nedodržaním bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.

Veľa evidovaných požiarov tvoria požiare spôsobené vyhorením sadzí v komíne. Je to dôsledok absentujúceho čistenia a kontroly komínov. Termíny kontroly a čistenia komínov sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. v § 20 t.j. ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov a komína s vložkou raz za 12 mesiacov, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo, tak sa kontrola a čistenie vykonáva raz za 4 mesiace. Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrolách aj v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru sú zlý technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.

V prvom rade by sme mali na vykurovanie používať len spotrebiče typizované, ktoré boli testované a schválené. K týmto spotrebičom by mal byť dodaný od výrobcu návod na používanie. Ak sa spotrebič prevádzkuje podľa tohto návodu, mala by byť jeho prevádzka bezpečná. Ak nám návod na používanie chýba, treba sa riadiť pokynmi uvedenými vo vyhláške MV SR č. 401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínu a dymovodu. Táto vyhláška obsahuje okrem požiadaviek na inštaláciu palivových spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivá, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania aj technické podmienky na výstavbu a prevádzkovanie komínov a dymovodov, na pripájanie palivových spotrebičov a stanovuje bezpečné vzdialenosti spotrebičov a dymovodov od horľavých materiálov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby palivové spotrebiče, dymovody a komíny boli správne zapojené, udržiavané a konštrukčne i funkčne bezpečné. Každý z nás si musí uvedomiť, že za bezpečnosť pri vykurovaní zodpovedá svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 


 
 

webygroup

dnes je: 21.12.2014

meniny má: Bohdan

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

867116

Úvodná stránka