Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká nad Ipľom

Vitajte na stránke Obce Veľká nad Ipľom

Samospráva

Realizácia projektu Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK v obci Veľká nad IpľomVytlačiť
 

Obec Veľká nad Ipľom realizuje projekt

Názov projektu:          Zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                v obci Veľká nad Ipľom

Operačný program:      Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rámci výzvy:             OPZaSI-FSR-2012/2.1/02

Miesto realizácie:          Obec Veľká nad Ipľom    /okres Lučenec/

                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu:       10/2014 - 09/2015

Výška nenávratného finančného príspevku:   45.343,03 EUR

Cieľ projektu:               zlepšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK

                                 v obci Veľká nad Ipľom prostredníctvom realizácie

                                 komunitných programov a zamestnania MRK

Hlavná aktivita: vytvorenie pracovných miest a ich obsadenie

Cieľové skupiny:           hlavná - 23 členov MRK, 1  UoZ

                                 vedľajšia – 100 členov MRK

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia


 
 

SamosprávaVytlačiť
 

STAROSTA OBCE:

Ing. Rácz Gabriel, Veľká nad Ipľom č. 78

tel.: +421474374102, +421948242680

 

BsC. Kovácsová Judita, Veľká nad Ipľom č. 183

Németová Rita, Veľká nad Ipľom č. 287

Mgr. Petiová Eva, Veľká nad Ipľom č. 8

Ing. arch. Ráczová Estera, Veľká nad Ipľom č. 78

MVDr. Šimon Štefan, Veľká nad Ipľom č. 358

Mgr. Šinková Erika, Veľká nad Ipľom č. 36

Šóš Teodor, Veľká nad Ipľom č. 113

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE:

Jekkelová Viera, Veľká nad Ipľom č. 115
 

Úradné hodiny:

pondelok - piatok:   7:30 - 15:00 hod.


 


 
 

Harmonogram odvozu triedeného zberu zložiek KO na rok 2014Vytlačiť
 

   Dňa :              PLAST       PAPIER          SKLO             KOV         

   17.02.2014         x               x                 x                   x

   28.04.2014         x               x                 x                   x

   23.06.2014         x               x                 x                   x

   18.08.2014         x               x                 x                   x

   27.10.2014         x               x                 x                   x

   22.12.2014         x               x                 x                   x   

 

     


 
 

Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalostiVytlačiť
 

Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a) vyhýbat sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávat deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavat pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbat sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavat pitný režim,
c) nenechávat deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používat ochranné prostriedky pred priamym slnecným žiarením
(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnecné okuliare a pod.).


Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < -20ºC). Silný mráz:
a) chránit sa primerane teplým oblecením a obuvou,
b) chránit nekryté casti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonat primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30ºC). Velmi silný mráz:
a) urýchlene vyhladat teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonat primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c) chránit nekryté casti tela ochranným (mastným) krémom.


Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V2, priemer > 20 m/s
alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavat sa na volných plochách,
b) nezdržiavat sa pri labilných prekážkach,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) odložit z dvorov volne položené predmety,
e) nepúštat von deti,
f) zabezpecit domáce zvieratá,
g) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedzit jazdu po otvorených
veterných plochách,
i) zabezpecit okná, skleníky, volne uložené predmety, pozbierat sušiacu sa bielizen,
j) pri jazde automobilom znížit rýchlost jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlost (V3,
priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) ked nie je nutné, nevychádzat z domu,
b) nezdržiavat sa na volných plochách,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) nepúštat von deti,
e) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdit po otvorených
veterných plochách,
f) zabezpecit žeriavy.


Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybavit vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze,
vlecné lano, lopata a pod.),
b) zabezpecit sa komunikacnými prostriedkami (mobilný telefón,vysielacka a pod.) pre prípad
núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedzit pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedzit jazdu vozidlom a inými prostriedkami.


Sneženie
2. stupeň

Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
a) na horách sledovat a dodržiavat pokyny horskej služby,
b) vybavit vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze,
vlecné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedzit pohyb v lese a v blízkosti elektrických
vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a) obmedzit pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.


Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poladovice:
a) obmedzit pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upravit povrch chodníkov tak, aby umožnoval bezpecný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poladovice:
a) obmedzit pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upravit povrch chodníkov tak, aby umožnoval bezpecný pohyb.


Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra
s rýchlostou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavat sa na volných plochách,
b) nezdržiavat sa pri labilných prekážkach,
c) zatvorit a zabezpecit okná a dvere,
d) odložit z dvorov volne položené predmety,
e) zabezpecit domáce zvieratá,
f) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s lahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdit po otvorených
veterných plochách,
h) vo volnej krajine pri búrke preckat v automobile, alebo vyhladat nižšie polohy(pozor na ich
prípadné zatopenie),
i) nezdržiavat sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
j) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za
1h) a nárazmi vetra s rýchlostou (BV3, >35 m/s):
a) ked nemusíte, nevychádzat z domu,
b) nepúštat von deti,
c) neparkovat pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavat sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpecit obydlie pred vniknutím vody.


Dážd
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažda s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku casu:
Zanechat akékolvek cinnosti a rýchlo sa odobrat na bezpecné (kopec, vyšší svah a pod.)
alebo vopred urcené miesto.
pokial máte dostatok casu:
a) vypnút alebo uzatvorit hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestnit vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvorit a utesnit všetky okná a otvory,
d) pripravit si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripravit si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrat si nepremokavú obuv a odev,
g) odstránit látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolat chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny
a pod.),
h) informovat svojich susedov,
i) pripravit evakuáciu zvierat,
j) pripravit si evakuacnú batožinu,
k) opustit vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažda s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavat pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovat pokyny
v hromadných informacných prostriedkoch,
b) opustit vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstránit látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolat chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny
a pod.),
d) uzatvorit a utesnit všetky okná a otvory,
e) vypnút alebo uzatvorit hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.


Hmla
2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohladnostou (H2, < 300m):
Ak viditelnost nepovoluje íst rýchlejšie ako 20 km/hod. a ked nie je možné rozoznat okraj
cesty odstavte vozidlo. Na dialniciach vyhladat najbližšie odpocívadlo a pockat kým sa hmla
rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedzit jazdu vozidlom z bezpecnostných dôvodov.


 
 

webygroup

dnes je: 21.10.2014

meniny má: Uršuľa

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

784462

Úvodná stránka