Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinne zverejňované informácie

Zmluvy » subjekt: Zmluva » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 246
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
24072017Ľuba Hrončeková, Veľká nad Ipľom Kúpna zmluvakúpa nehnuteľností - pozemkov 303,00 €25.7.2017nestanovený
17072017Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve č. 600/156/2017 o poskytnutí podpory vo forme: úveruzníženie úrokovej sadzby0,00 €19.7.2017nestanovený
152014-4D.E.A. AUDIT, s.r.o., LučenecDodatok č. 4 k Zmluve č. 152014 o poskytovaní audítorských služiebvykonávanie auditu0,00 €16.7.2017nestanovený
OU-LC-OKR-2017/006698-13SR, MV SR, Okresný úrad LučenecZmluva o výpožičke majetku štátubezodplatné užívanie hnuteľného majetku v správe OÚ Lučenec podľa prílohy1 425,00 €15.7.2017nestanovený
0023-PRB/2017Ministerstvo dopravy a výstavby SR, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovposkytnutie fin. prost. zo ŠR formou dotácie na účel obstarania nájomných bytov 215 700,00 €22.6.2017nestanovený
25/004/17Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o termínovanom úvereposkytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v zmluve 100 000,00 €15.6.2017nestanovený
ZZ č. 600/156/2017Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, BratislavaZáložná zmluvaprevod zálohy do vlastníctva dĺžníka0,00 €10.6.2017nestanovený
600/156/2017Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, BratislavaZmluva o úvereposkytnutie štátnej podpory vo forme úveru71 840,00 €6.6.2017nestanovený
05052017Jana Parajová a manž. Rudolf Paraj, Veľký KrtíšKúpna zmluvapredaj nehnuteľností z majetku obce15 000,00 €6.5.2017nestanovený
22-12790Union poisťovňa a.s., BratislavaPoistná zmluva-Hromadné úrazové poistenie-aktivačné práceúrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačných prác48,24 €27.4.2017nestanovený
28/2017/§54-CnTP-A3Úrad práce, soc. vecí a rodiny, LučenecDohoda o poskytnutí fin.príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov ...poskytnutie fin. príspevku na podporu vytvárania prac.miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ14 088,72 €27.4.201731.10.2017
17/29/052/226Úrad práce, soc. vecí a rodiny, LučenecDohoda o zabezp. podmienok vykonávania aktiv.činnosti formou MOS pre obce a o poskytnutí prísp. na aktiv. činnosť formou MOS obciúprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ formou MOS0,00 €27.4.201731.10.2017
17/32/010/2Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Veľký KrtíšDohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona o PHNúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezp. realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v HN0,00 €24.4.201731.12.2017
21042017KRÁLIKY spol. s r.o., Penzion Horec, KrálikyZmluva o poskytnutí služiebzabezpečenie školy v prírode pre deti zo Základnej školy-Alapiskola, Veľká nad Ipľom0,00 €21.4.2017nestanovený
18042017MAJA, nezisková organizácia, DetvaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času na rok 2017poskytnutie fin. dotácie60,00 €14.4.2017nestanovený
Položky 1-15 z 246
Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 3223
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.2017 411,00 €elektrika VO 5/17 Položky: elektrika OU 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 411.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201712,00 €elektrika Malé Dáľovce 5/17 Položky: elektrika Malé Dáľovce 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201757,00 €elektrika obec 5/17 Položky: elektrika obec 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201750,00 €pošta 5/17 elektrika Položky: pošta 5/17 elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201710,00 €elektrika zdr.str.5/17 Položky: elektrika zdr.str.5/17, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.20175,00 €elektrika dom smútku 5/17 Položky: elektrika dom smútku 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201714,00 €šport elektrika 5/17 Položky: šport elektrika 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.20178,00 €elektrika klub mladých 5/17 Položky: elektrika klub mladých 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.201714,00 €elektrika šport.centrum 5/17 Položky: elektrika šport.centrum 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.2017 197,00 €elektrika ZŠ 5/17 Položky: elektrika ZŠ 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,
052017Energie2, a.s., Lazarecká 3, 81104 Bratislava-Staré Mesto5.5.2017 193,00 €elektrika vodojem 5/17 Položky: elektrika vodojem 5/17, 1.000000 ks, Suma položky 193.00 Eur,
1701004051Slovenský futbalový zväz, Trnavská 100, 82101 Bratislava-Staré Mesto5.5.201729,00 €členský popl. futbal Položky: členský popl. futbal, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,
201722610Eset spol.s.r.o., Pionierska 9/A, 83102 Bratislava5.5.201740,25 €NOD 2 roky Položky: NOD r.18,19, 1.000000 ks, Suma položky 26.46 Eur, NOD 2 roky, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
7238898238Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava5.5.201778,00 €plyn OU Položky: plyn OU , 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
7238898235Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava5.5.201760,00 €plyn pošta Položky: plyn pošta, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
Položky 1-15 z 3223
Objednávky » subjekt: Objednávky » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-11 z 11
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
184/2012Kvety.sk s.r.o., KriváňRealizácia projekt.dokum.18.4.20123 675,00 €
1552012Kult.vých.OZ Láčho-Drom, HutaPreprava účinkujúcich15.5.2012 200,00 €
8UMP s.r.o, KošiceInformačná brožúra24.5.201245,00 €
2/4/2012Slovak Telekom, a. s. Bratislavavytýčenie telekom. vedenia2.4.201231,20 €
17/4/2012OSTPOL Lučenec, s.r.o., Lučenechutný materiál na oplotenie pri OcÚ17.4.201295,05 €
13/4/2012Ing. K.Vargová-Predajňa semien, Lučenectráva ihrisková13.4.2012 150,00 €
12/4/2012Ing.arch. Estera Ráczová, Veľká nad Ipľomvypracovanie PD12.4.2012 180,00 €
33ACCORD, s.r.o., Banská Bystricastav. práce - obecný vodovod - prípojky15.12.20111 600,00 €
32COSTRUO s.r.o., Lučenecodstránenie havarijného stavu strechy - budova ZŠ19.12.20118 300,00 €
31/2011VOPOS-TERM, s.r.o., Lučenecoprava oplotenia - byt. dom č. 914.9.20112 000,00 €
24944Weby Group, s.r.o., Zvolenmodul register zmlúv,objednávok a faktúr20.1.2011 150,00 €
Položky 1-11 z 11
ÚvodÚvodná stránka