Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základná škola

        Prvou školou na území obce bola maďarská rímsko-katolícka škola, postavená súčasne s naším kostolom a darovaná obci zemepánom grófom Žigmundom Forgáchom.
        Po I. svetovej vojne tu bola už aj škola menšinová slovenská, vecné náklady ktorej znášala Slovenská liga. V období rokov 1938 – 1945 územie obce patrilo do Maďarskej republiky, potom zase do roku 1950 sa vyučovalo len v slovenskom jazyku.
        Od 1. septembra 1950 je tu škola aj s vyučovacím jazykom slovenským, aj maďarským s triedami 1. – 4. Moderná budova novej školy bola skolaudovaná v roku 1982,zrekonštruovaná z dôvodu závažných skrytých vád a statických nedostatkov v roku 1992. 

        V základnej škole s VJS sú zriadené tri triedy a s VJM má zriadenú jednu triedu so spojenými ročníkmi a to s 1. až 4. ročníkom.
Nakoľko prostredie školy z estetického, hygienického a bezpečného hľadiska je vyhovujúce, sú splnené všetky podmienky pre kvalitný výchovno- vzdelávací proces.
Stálou filozofiou školy je poskytnúť výchovu a vzdelávanie, ktoré bude napomáhať žiakom rast morálny, intelektuálny a bude pomáhať pri príprave žiakov na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.
Vízia školy: Radosť v očiach našich detí v školskom prostredí.

 

Pedagogický zamestnanci:

Mgr. Gabriela Kubíková, 3.a 4.ročník (VJS) riaditeľka

 

Mgr. Martina Širgelová, 1. a 2.ročník (VJS)

 

učiteľka

Mgr. Katarína Ruzicsková, 1. až 4. ročník (VJM)

učiteľka

ICLic Mgr. Peter Manduch

učiteľ náboženskej výchovy

Mgr. Mária Belková                                      

vychovávateľka ŠK

Bc. Alžbeta Orlaiová

vychovávateľka ŠK

        

Konkrétne ciele školy

- v záujme aktívnej ochrany detí budeme zabezpečovať dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa, v styku so žiakmi a rodičmi budeme postupovať vždy v duchu zásad humanity a demokracie
- budeme sa podieľať na realizácií úloh Národného programu boja proti drogám primeranou nenásilnou formou, hlavne prostredníctvom besied
- zapojíme sa do rôznych súťaží, napr. výtvarných, športových, recitačných, tanečných
- veľkú pozornosť budeme venovať realizácií enviromentálnej výchovy, táto problematika sa bude prelínať s výchovno – vzdelávacím procesom
- budeme viesť žiakov k prehĺbeniu vlasteneckej výchovy a národného povedomia
- pedagogickí zamestnanci našej školy si budú zvyšovať kvalifikáciu, budú sa zúčastňovať
  metodických dní, tematických školení pre učiteľov i vychovávateľov, osvojovať si nové, atraktívne tvorivo – humanistické metódy vyučovania, skvalitňovať jazykovú a počítačovú gramotnosť
- školské kluby detí využívajú vzdelávacie poukazy na finančnú podporu záujmovej činnosti v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní
- motivovať žiakov k vlastnému pričineniu sa o príspevok na vzdelávanie
- pokračovať v projektoch Školy pre budúcnosť a Pázmány
- zapojiť sa do nových projektov: Zdravá škola, Cena Slovak Telekom...
- do konca roka 2016 vhodne využiť kultúrne poukazy

 

CELOŠKOLSKÉ AKCIE

Šarkaniáda  september  zodp.: vychovávateľky
Halloween  28.október  zodp.: všetci ped.zamest.
Deň športu  október, jún  zodp.: RŠ, učiteľky Tv
Protidrogové aktivity  november  zodp.: M. Belková
Zimné radovánky  december  zodp.: všetci ped.zamest.
Karneval  február  zodp.: všetci ped.zamest.
Hviezdoslavov Kubín  marec  zodp.: učitelia SJ
Poznaj slovenskú reč  marec  zodp.: A. Orlaiová
Tompa Mihály  marec  zodp.: A. Orlaiová
Výchova k rodičovstvu a manž.  marec  zodp.: M. Širgelová
Deň Zeme  apríl  zodp.: všetci ped.zamest.
Beseda o prírode  apríl  zodp.: A. Orlaiová
NAJ dievča, NAJ chlapec  apríl  zodp.: A. Orlaiová
Stavanie a váľanie mája  máj  zodp.: všetci ped.zamest.
Deň matiek  máj  zodp.: všetci ped.zamest.
Pasovanie prvákov  máj  zodp.: Orlaiová, Širgelová
Deň detí  jún  zodp.: všetci ped.zamest
Akcie ENV  priebežne  zodp.: vychovávateľky

Oživovanie ľud. trad.

 priebežne  zodp.: všetci ped.zamest.

 

 


 
Výchovný program v ŠKD
 Výchovný program v ŠKD.doc (1007.8 kB) (1007.8 kB)

 

Zahájenie školského roka 2017-2018 (13)

Výstavba multifunkčného ihriska v areáli ZŠ a MŠ vo Veľkej nad Ipľom_2017 (9)

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska_29.9.2017 (6)

Hallloween s deťmi MŠ a ZŠ vo Veľkej nad Ipľom_27.10.2016 (36)

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2016-2017_5.9.2016 (24)

Deň velických detí na amfiteátri_28.5.2016 (32)

Stavanie mája na dvore MŠ a ZŠ_29.4.2016 (31)

Zahájenie školského roka 2015-2016 _2.9.2015 (20)

Medzinárodný deň detí-podujatie na amfiteátri v našej obci_30.5.2015 (45)

Váľanie májov pri ZŠ_29.5.2015 (15)

Stavanie mája na školskom dvore_30.4.2015 (32)

Halloween (nielen) pre deti ZŠ a MŠ_29.10.2014 (31)

Slánostmé zahájenie školského r.2014-2015 v ZŠ Veľká nad Ipľom (26)

Stavanie mája s kultúrnym programom detí zo ZŠ a MŠ-30.4.2014 (46)

Environmentálna výchovná výstava v ZŠ-30.1.2014 (14)

Rozlúčka so starým rokom v ZŠ-20.12.2013 (55)

Divadelníci medzi detmi v ZŠ a MŠ-21.10.2013 (8)

Hallowe´en a lampiónový sprievod-29.10.2013 (35)

Zahájenie nového školského roka 2013-14 (21)

Deň detí-8.6.2013 (83)

Kultúrny program detí MŠ a ZŠ, spojený s váľaním mája-13.6.2013 (44)

Karneval v MŠ a ZŠ-8.2.2013 (56)

Divadlo v MŠ a ZŠ-5.4.2013 (9)

Stavanie mája 30.4.2013 (55)

Vianoce na ZŠ-21.12.2012 (88)

Rekonštrukcia strechy ZŠ_2012 (17)

Dokončovanie výmeny okien na MŠ_sept2012 (7)

Návšteva parku archeol.nálezu fosílií na Ipolytarnóc-Maďarsko (7)

Zahájenie školského roka 2012-2013 na ZŠ Veľká nad Ipľom (20)

Činnosť astronomického krúžku (49)

Deň detí na futbalovom ihrisku 2.6.2012 (61)

MDD s deťmi z Trenča a Veľkej n.Ipľ_1.6.2012 (92)

Váľanie mája-31.5.2012 (60)

Stavanie mája_2012 (74)

Vianočný koncert a mikulášska slávnosť_1.12.2011 (47)

Súťaž v kreslení GALILEO-november 2011 (9)

Hallowe´en na ZŠ-27.10.2011 (10)

Športový deň na ZŠ -6.10.2011 (24)

Výlet do B.B-Múzeum SNP 13.10.2011 (7)

Zahájenie školského roka 2011-12 na ZŠ a MŠ (12)

Návšteva hvezdárne v RS_2011 (20)

MDD za účasti detí z Rapoviec, Trenča a z Velkej nad Ipľom (76)

Športový deň pre velické deti_28.5.2011 (37)

Váľanie mája_2011 (45)

Stavanie mája 2011 (37)

Pozorovanie Slnka na astrokrúžku (5)

Požehnanie adventných vencov detí na škole (1)

Astronomický a počítačový krúžok na ZŠ (8)

Zahájenie nového školského roka 2010-11 na ZŠ (24)

Stavanie mája-časť 2._2010 (13)

Stavanie mája-časť 1._2010 (20)

MDD (10)

Rapovce 2008- september (10)

Vianoce 2008 (12)

Modrý Kameň (5)

Halloween 2008 (6)

Dopravné ihrisko 2008 (4)

Čierny Balog (7)

Rozlúčka škôlkarov (3)

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka