Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 20.6.2019

Pozvánka na 05/2019 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom

Ing. Gabriel Rácz                                                                Veľká nad Ipľom, 11.06.2019

   starosta obce

 

Vec

Pozvánka na 5/2019 zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom


 

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1) a 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

zvolávam 5/2019 zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkej nad Ipľom, ktoré sa uskutoční

dňa 20. júna 2019 (štvrtok) o 18.00 hodine

v zasadačke obecného úradu.

Program :

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu rokovania a overovateľov zápisnice

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce

2. Prejednanie  a schválenie výročnej správy a záverečného účtu za rok 2018         

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce

3. Prejednanie žiadostí o pridelenie sociálneho bytu

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce

4. Schválenie

  • VZN č. 1/2019 o  zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Veľká nad Ipľom a Dodatku č. 1 k VZN
  • Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Veľká nad Ipľom

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce

5. Prejednanie dodatočných žiadostí o úľavy miestneho poplatku TKO na rok 2019

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce

6. Rôzne - Diskusia - návrhy, podnety a interpelácie poslancov

7. Predloženie návrhu uznesení, prijatie uznesení

- predkladá: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce  

8. Záver                                                                                               

 

                                                                            Ing. Gabriel Rácz

                                                                                starosta obce        

 

 

 

 

 

Obecný úrad Veľká nad Ipľom súp. č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom
047/4374102
www.velkanadiplom.sk
IČO: 00 316 539
OTP Banka, a.s., Lučenec
č. účtu: 8121309/5200

Za obsah zodpovedá
Obec Veľká nad Ipľom

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

webygroup
ÚvodÚvodná stránka